DAMAK GÖRMEK


Rüyasında damak gören kimse her türlü korkudan emin oiur, sır vermez, sözünde doğru kimsedir.
Yazar: Müellif


DAMAK • Bu rüya ile ilgili diğer kaynaklar aşağıda listelenmiştir.


Rüya Yorumlama Sanatı

Rüyada ağaç budadığınızı görmek hayatınızdan lüzumsuz fazlalıkları çıkaracağınıza, daha sade rahat ve problemsiz bir hayat süreceğinize işaret eder.

Okumaya Devam Edin...

Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Bir kimsenin rüyada damak görmesi, zevç ile zevceye, iki ortağa veya iki çocuğa ve bunların müşterek çalışmalarına delâlet eder.

Okumaya Devam Edin...