KİLİSE

Rüyada kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına ve cinlerin cirit attığı yerlere delâlet eder. Rüyada görülen kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde zayıflığa ve Müslümanların perişanlığına delâlet eder. Bir müslümanın rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afete uğradığını görmesi, Kelimei Tevhidin yücelmesine, şirk ve nifak ehlinin perişanlığına delâlet eder. Hıristiyan olan bir kişinin […]

Read More

KİLİSE

Rüyada kilise görmek sözüne güvenilmeyen kimseye, manevi yönden zayıflığa işaret eder. Rüyada kilise görmek bekar için evlenmeye, evli için çocuğu olmasına işaret eder. Bir kimse kendini yahudi mabedine görse, o kimsenin mezhebi yahudi mezhebidir. Yahudi mabedine hizmetçi olarak tayin edildiğini gören kimse, bid’at olan bir şeyi araştırı : Camileri ve yahudi kiliselerim yıkılmış görmek, düşmanın […]

Read More

KİLİSE

İlim ve amele, takva ve Allah korkusundan ağlamaya; yalan ve iftiraya, üzüntü ve kedere, bid’at ve masiyete, içki ve kumara düşkün olmaya, Kendini kilisede görmek hıristiyan örf ve adetlerini benimsemeye, kendi dinine hor bakmaya delalet eder. Rüyada kiliseye girmek rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada kilise görmek, bilime […]

Read More

MANASTIR

Bir kimsenin rüyada manastır görmesi, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye, yalnızlığa, nefsani ve şehevî arzuları kesmeye delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada manastır görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Veya o hasta dünya zevklerinden mahrum kalır. Rüyada bir manastıra amir olmak veya manastır yaptırmak, rütbeye, kadir ve kıyamete delâlet eder. Bazı kere de manastır görmek, devlet başkanına, reise […]

Read More

KİLİSE

Rüyada kiliseye girmek rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır.

Read More

KİLİSE

*Allame Meclisi: Kilise veya keşiş görmek; ibadet ehli biri olacağınıza işarettir *İbn-i Sirin: Bir kiliseye girdiğinizi ve kıbleye doğru namaz kıldığınızı görmek; tövbe edeceğinize ve dini inancınızın sağlamlaşacağına işarettir.

Read More

MABET

Bir dine mensup olanın kendi dinine ait mabedi görmesi hayra delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Cami, Kilise, Havra.) Rüyada mabet görmek, iyi bir amel Islemeye ve hayir ve hasanat yapmaya işarettir.

Read More

ZANGOÇ

Rüyada bir kilise zangoçunu görmeniz, günahinizla islediğiniz sevabin tartildigi takdirde birbirine denk olduğuna işarettir. Zangoç ayni zamanda akrabalarinizdan birinin fakirliğini size ihbar etmesi bakimindan bu rüya oldukça manali ve önemlidir. Mutlaka yardımına kosulacak kimselerin varliğini gösterir.

Read More

ZANGOÇ

Rüyada bir kilise zangoçunu görmeniz, günahinizla islediğiniz sevabin tartildigi takdirde birbirine denk olduğuna işarettir. Zangoç ayni zamanda akrabalarinizdan birinin fakirliğini size ihbar etmesi bakimindan bu rüya oldukça manali ve önemlidir. Mutlaka yardımına kosulacak kimselerin varliğini gösterir.

Read More