UTANMAK

*İbn-i Sirin: Rüyada utangaç biri olduğunuzu görmek; imana işarettir. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a) «Haya imandandır» buyurmuştur *Cabir Mağribi: İnancınızı sarsacak bir şeyden haya ettiğinizi görmek; dini inancınız konusunda eksikliğiniz olduğuna… Kendi faydanıza olan bir şeyden haya etmek; imanlı biri olduğunuza işarettir.

Read More

OSMAN (R.A.)

Rüyada, Allah Resulünün damadı ve şanlı Halifesi Hazret-i Osman (r.a.) ’ı görmek, haya ve edebe, çok Kur’ân okumaya, kerem ve cömertliğe delâlet eder. Bazı kere de Hazret-i Osman’ı görmek, zuhur edecek bir fitne-ye ve kan dökülmesine delâlet eder. Çünkü âsiler onun kanını dökmüşlerdi.

Read More

İKİZLER

Rüyanizda ikisi de birbirinden ayrilmayacak kadar birbirlerine benzeyen ikiz kardes görmek, bir sirkette or-takliğiniz varsa, ortağinizla birbirinize karsi çok büyük itimadi-niz olduğuna ve islerinizin çok düzgün yürüdügüne işarettir. Böy-le bir durum yoksa, ev hayatinizda esinizle çok anlasmali bir haya-tiniz olduğuna ve bunun devamli olacağına, bir kardesiniz varsa, ikinizin de birbirinizi çok sevdiğinize ve birbirinize çok […]

Read More

ÖDÜNÇ

Rüyada bir kimseden ödünç almak borca girmeye, orada oluşacak tatsız hadiselere delalettir. Rüyada ödünç vermek ise hayra, ihtiyaç gidermeye ve sadakaya yorumlanır. Rüyada ödünç aldığı adamın öldüğünü görmek sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmaya işarettir. Rüyada istenen ve güzel olan bir şeyi ödünç olarak aldığını veya verdiğini gören kimse, devamı olmayan bir haya kavuşur. Eğer o şey […]

Read More

TUZ

Rüyada tuz görmek, zahmet çekilmeden elde edilen mala delâlet eder. Rüyada bezay tuz görmek, dünyaca takvalık, hayır ve nimettir. Rüyada ekmekle tuz yediğini görmek, dünyalıktan az bir şeyle kanaat etmeye işarettir. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada tuz görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Gümüş para, b) Haya, c) Hayırlı iş, d) Çok mal, […]

Read More

KÖR OLMAK

Körlük, dünyada bile insan için bir musibettir. Bu sebeple rüyada kör olduğunu görmek, dince sapıklığa delâlet eder. Kör olmak, Kur’ân-ı Kerîmi unutmak ile de tâbir olunur. Rüyada kör olduğunu gören kişinin eline miras geçer ve zenginlik kapısı ona açılır. Rüyada bir adamın kendisini kör ettiğini görmek, onun eliyle sapıklığa düşmeye delâlet eder. Bir kâfirin rüyada […]

Read More

UTANMAK

Her türlü haya duygusu iman ve rızık güzelliğine, hidayete delalet eder. Rüyada utandığını görmek, beklemediğiniz bir haberin sizi çok mutlu edeceğine işarettir. Başkalarının utandığını görmek, çevresindeki insanlarla ilgili güzel sözler duyar. Rüyada utandığını görmek, beklemediğiniz bir haberin sizi çok mutlu edeceğine işarettir. Başkalarının utandığını görmek, çevresindeki insanlarla ilgili güzel sözler duyar. Rüyada birtakım şeylerden utanç […]

Read More

AĞAÇLAR

*Müellif: Abanoz ağacı; işine hakim olan kişiye ve bazı tabircilere göre kadına… Armut ağacı; yumuşak huylu ve zengin kimseye… Badem ağacı; kötü huylu kadına… Ceviz ağacı; ailesine karşı cömert olan kimseye… Ceviz ağacının üzerinde olduğunuzu görmek; saygın biriyle dost olacağınıza… Çam ağacı; dini de dünyası da olmayan inançsız ve fakir kimseye… Çınar ağacı; dostlarına ve […]

Read More

YÜZ

Kişinin rüyada yüzünü güzel görmesi, dünyada iyi halli oluşuna, hayır üzerinde bulunduğuna, müjde ve sevince delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyada yüzünü parlak ve neşeli görmesi, güzel hale, dinde salaha, iyi ahlaka ve sevince delâlet eder. Kirmanî demiştir ki: Rüyada yüz görmek, ziynete ve maişete delâlet eder. Bir kimsenin rüyada yüzünü siyah , vücudunun beyaz […]

Read More